Vapaatekstilomakkeiden tuominen


Yhteenveto:

Voit tuoda vapaatekstilomakkeita Workplacesta, jotta sinun ei tarvitse luoda uudelleen lomakkeita, jotka on luotu vanhan toiminnallisuuden avulla. Voit tuoda samat lomakkeet monta kertaa. Uudelleen tuodut lomakkeet eivät kirjoita yli aiemmin tuotuja lomakkeita. Voit käyttää tätä toiminnallisuutta, jos sinulla on Hallitse vapaatekstilomakkeita -käyttöoikeus.

Ohjeet:

  1. Napsauta > Tietojen hallinta Vapaatekstilomakkeet.
  2. Napsauta vapaatekstilomakeluettelon vieressä  (Lisätoiminnot) > Tuo.
  3. Valitse lomakkeet, jotka haluat tuoda, ja napsauta Tuo.
  4. Palaa vapaatekstilomakeluetteloon.
  5. Valitse lomake ja tarkasta, että se näyttää halutunlaiselta.
  6. Muokkaa lomaketta tarvittaessa.
  7. Napsauta Tallenna.
  8. Napsauta Julkaise julkaistaksesi lomakkeen loppukäyttäjille.