myBasware - Inschrijving


Onderstaande documentatie geeft meer informatie omtrent het gebruik en de inschrijving van uw myBasware account:

Kan ik een e-mailclient zoals Outlook gebruiken voor het ontvangen van loonbrieven en facturen?

Kan ik als buitenlander een myBasware-account gebruiken?

Ik ondervind problemen met PDF-bestanden.

Waarom vraagt u me tijdens de registratie persoonlijke gegevens zoals mijn geboortedatum?