Op de loginpagina krijg ik de boodschap "Wrong username or password".


U hebt een foutieve gebruikersnaam of een foutief wachtwoord ingegeven voor uw Bizmail Interactive-account. Mogelijk hebt u verkeerde karakters gebruikt.

OPGELET: de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig.

Lukt het niet om in te loggen, dan kan u ons contacteren via de button "Contact Support" om uw gebruikersnaam en wachtwoord te verifiëren. Gelieve bij uw aanvraag de volgende gegevens te vermelden:

  • Gebruikersnaam (indien gekend)
  • Bedrijfsnaam
  • Naam en voornaam
  • Telefoonnummer
  • Btw-nummer

Deze gegevens zijn nodig voor de vereiste verificaties.

Om veiligheidsredenen kunnen wij telefonisch geen verificaties uitvoeren van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord.