Invoice does not match automatically - what to do


 

 

Target group of this article

 

All Users

 

Main User 

x

IT department 

 

 

Problem:

Invoice doesn’t match with the contract

 

Check the following points from the contract:

 

- Company, supplier and contract number match with the invoice

- Contract is set to enable status (green mark)

- Contract has been valid before the matching has been started

- Creation date is smaller than matching date

- Activation: Automatic matching status is enabled (green mark)

- Approval status is approved (and has been approved before the matching has been started)

- Contract has category

 

- Matching service is running in IFace tool

 

*******************************************************

Suomeksi:

Lasku ei täsmäydy automaattisesti – mitä tehdä

Ongelma:

Lasku ei täsmäydy sopimukseen

 

Tarkista seuraavat asiat sopimukselta:

  • Yhtiö, toimittaja ja sopimusnumero vastaavat laskun tietoja
  • Sopimus on aktiivinen eli tila = otettu käyttöön (vihreä status)
  • Sopimus on ollut voimassa ennen kuin täsmäytys on aloitettu
  • Luontipäivä tulee olla pienempi kuin täsmäytyspäivä
  • Aktivointi: autom. täsmäytyksen tila tulee olla käytössä (vihreä status)
  • Hyväksynnän tila on hyväksytty (ja on hyväksytty ennen kuin täsmäytys on aloitettu)
  • Sopimuksella on kategoria
  • Matching service on käynnissä IFace työkalussa