Bestaat er een wettelijke verplichting om elektronische facturen te archiveren?


Summary:

Is er een wettelijke verplichting om elektronische facturen alsook te archiveren?

Instructions:

Ja, elektronische facturen moeten ook elektronisch gearchiveerd worden.

De Belgische wet vereist dat u alle officiële elektronische facturen elektronisch bijhoudt gedurende zeven jaar (voor btw-doeleinden) of tien jaar (voor de boekhouding). In geval van een btw-controle moet u in staat zijn de facturen waar de controleur om vraagt, terug te vinden en voor te leggen. De enige wettelijk geldige factuur is op dat ogenblik de elektronische factuur. Een geprinte versie van de elektronische factuur heeft, met andere woorden, geen enkele wettelijke geldigheid.

U bent dus verplicht de elektronische facturen die u in uw Bizmail ONEway-account ontvangt, in elektronische vorm te bewaren. In dit verband biedt Basware u zijn e-Archiving-diensten aan. 

Wilt u meer weten over het wettelijke aspect van elektronische facturatie? Dan raden wij u aan de informatie over de e-Invoicing-oplossing van Basware door te nemen.