Vapaatekstilomakkeiden tuominen Workplacesta


Uusi vapaatekstilomaketoiminnallisuus korvaa vanhan Workplacen toiminnallisuuden vapaatekstilomakkeiden luomisessa. Voit käyttää tätä toiminnallisuutta, jos sinulla on Hallitse vapaatekstilomakkeita -käyttöoikeus.

Voit tuoda vapaatekstilomakkeita Workplacesta, jotta sinun ei tarvitse luoda uudelleen lomakkeita, jotka on luotu vanhan toiminnallisuuden avulla. Voit tuoda samat lomakkeet monta kertaa. Uudelleen tuodut lomakkeet eivät kirjoita yli aiemmin tuotuja lomakkeita.

Vapaatekstilomakkeiden tuominen Workplacesta:

  1. Napsauta HankinnatVapaatekstilomakkeiden hallinta.
  2. Napsauta vapaatekstilomakeluettelon vieressä  (Lisätoiminnot) > Tuo.
  3. Valitse lomakkeet, jotka haluat tuoda, ja napsauta Tuo.
  4. Valitse lomake ja tarkasta, että se näyttää halutunlaiselta.
  5. Muokkaa lomaketta tarvittaessa.
  6. Napsauta Tallenna.
  7. Napsauta Julkaise julkaistaksesi lomakkeen loppukäyttäjille.

Toista kohdat 4-7 jokaisen lomakkeen osalta.