Kunnen mijn klanten zonder integratie ook elektronische facturen ontvangen?


Summary:

Kunnen mijn klanten zonder integratie ook elektronische facturen ontvangen?

Additional Information:

Ja. Basware geeft kleinere bedrijven die niet over een boekhoudpakket beschikken of die niet wensen te integreren met de BaswareONE-oplossing, de mogelijkheid om documenten te raadplegen en te verwerken via een webtoepassing: Bizmail ONEway of Bizmail Interactive.