Zijn de facturen aangemaakt via Bizmail Interactive legaal?


Summary:

Zijn de aangemaakte facturen via mijn Bizmail Interactive account legaal?

Additional Information:

Afhankelijk van de ontvanger wordt een factuur of een e-factuur aangemaakt. Bij een factuur dient een papieren exemplaar mee verzonden te worden. Een e-factuur heeft echter volledige legale waarde.

Met de Basware Bizmail Interactive oplossing kan u elektronisch en legaal facturen uitwisselen met meerdere handelspartners uit verschillende sectoren. Ook in de retailsector zijn steeds meer aankopers vragende partij voor de verwerking van deze legale e-facturen.

Meer informatie over de e-facturen van de verschillende handelspartners vindt u terug in uw Bizmail Interactive account. Hiervoor klikt u, eenmaal ingelogd, rechts bovenaan door naar de Help-rubriek.