Hebben facturen, verstuurd via Bizmail ONEway, wettelijke geldigheid?


Ja, elektronische facturen die u ontvangt via Bizmail ONEway, hebben dezelfde wettelijke geldigheid als papieren facturen.

De factuur is een belangrijk document in het handelsverkeer en heeft een grote waarde voor de boekhouding. Bovendien houdt de factuur wettelijke implicaties in en vormt ze de basis voor een reeks aangiftes:

BaswareONE, het e-communicatieplatform van Basware, werd volledig in overeenstemming met de Europese richtlijn over elektronische facturatie ontwikkeld. Dit betekent dat de authenticiteit en de integriteit van de wettelijke elektronische factuur verzekerd zijn, zowel tijdens het verzenden op BaswareONE als bij het archiveren.