IP Admin - How to create voucher groups for subcompanies


Summary:

How to create voucher groups for sub companies.

Kuinka luoda tositenumerosarjoja aliyhtiöille.

Instructions:

English:

In IP Admin you can create new voucher groups. You can create these in the System Management > Data Maintenance > Voucher Numbering screen. When creating voucher groups, you can only select main companies from the 'Company code' selection list. If you need to create voucher group for a subcompany, you can follow these steps:

  1. Write the company code of the subcompany for example in Notepad.
  2. Select/"paint" the company code with your mouse, click on it with the right hand side mouse button and select "Copy".
  3. Click "Add" on the Voucher Numbering screen. "Paste" the company code to the 'Company Code' field with the right hand side mouse button and fill out the other info as well, then save the new group.

Finnish:

IP Adminissa voit luoda uusia tositenumerosarjoja. Voit luoda näitä Järjestelmänhallinta -> Tietojen ylläpito > Tositenumero-näkymässä. Kun luot uusia sarjoja, voit valita Yhtiötunnus-listalta vain pääyhtiöiden tunnuksia. Jos haluat luoda tositenumerosarjan aliyhtiölle, toimi näin:

  1. Kirjoita aliyhtiön yhtiökoodi esim. Notepadiin
  2. Valitse/"maalaa" yhtiökoodi hiirellä, ja tämän jälkeen klikkaa hiiren oikealla painikkeella maalatun tekstin päällä ja valitse "Kopioi".
  3. Klikkaa "Lisää" -painiketta Tositenumero-näkymässä, ja klikkaa hiiren oikealla painikkeella Yhtiötunnus: -kenttään ja valitse "Liitä". Lisää muut tiedot ja tallenna uusi tositenumerosarja.