In welk formaat ontvang ik mijn elektronische documenten in mijn account?


Summary:

In welk formaat ontvang ik mijn elektronische documenten in mijn account?

Additional Information:

U krijgt minimum twee document formaten:

  • Een gestructureerde XML, welke de wettelijke factuur is, die ons door de verzender werd aangereikt.
  • Een pdf bestand, welke een "menselijk leesbaar" formaat is, dat op basis van het gestructureerde formaat verplicht wordt aangemaakt en afgeleverd.

Beide documenten hebben dezelfde inhoud en moeten samen bewaard worden. Het is trouwens een vereiste van het ministerie van Financiën om de oorspronkelijke factuur (het gestructureerde formaat) samen met het leesbare formaat (de pdf) gedurende zeven jaar elektronisch bij te houden. Afhankelijk van het documentformaat dat ons door de verzender van de factuur wordt aangereikt, is het mogelijk dat er nog een derde bijlage wordt toegevoegd. Ook dit document moet worden bewaard.