Feedback Form Manual – palauteraportti skannauspalvelun laadusta


 

Target group of this article

 

All Users

 x

Main User 

 

IT department 

 

 

Tätä lomaketta käytetään, kun annetaan palautetta skannauspalvelun laadusta. Lomakkeella raportoidaan niistä laskuista, missä joku tieto/tiedot on poimittu virheellisesti laskuaineistolle, kuten esim laskun oikea numero on 612 mutta laskuaineistolle on poimittu 812. Palautelomakkeet ovat tärkeitä, koska niistä saatujen tietojen pohjalta ohjelmaa voidaan opettaa poimimaan tietoja tarkemmin ja oikein.

Lomakkeen pakollisia kenttiä ovat Filename, Issue Type, Field(s), Released Value, Expected Value and Comments.     

Filename-sarakkeeseen täytetään laskun scan_service_id, mikä on aina muotoa 20151006_x_xxxxx_xxxxxxxx (esim. 20151006_2_ 12345_67891234).

 

Issue Type-sarakkeessa valitaan alavetovalikosta sopiva virhetyyppi. Vaihtoehtoja ovat:

  • Compined Invoices – useampi lasku skannattu yhdeksi
  • Duplicate Invoice - tuplalasku
  • Incorrect Field Value – virheellinen tieto
  • Missing Field Data – puuttuva tieto
  • Missing Pages – sivuja puuttuu
  • Non-invoices Found – ei-lasku toimitettu laskuna
  • Image Quality – kuvan huonolaatu
  • Other - muu

 

Field(s)-sarakkeessa ilmoitetaan missä kentässä virhe on. Täytetään lähinnä silloin, kun Issue Type on Incorrect Field Value tai Missing Field Data 

Released Value-sarakkeeseen ilmoitetaan virheellisesti poimittu tieto

Expected Value-sarakkeeseen ilmoitetaan oikea tieto mikä olisi kuulunut poimia

Comments-sarakkeeseen kirjoitetaan tarkentava kuvaus virheestä

Muut sarakkeet (Supplier name, Invoice no, invoice date ja Total) on vapaaehtoisia.

Englanniksi täytetty lomake tallennetaan nimellä BSCS Feedback Form (yyyymmdd).xlsx siten, että sulkeisiin laitetaan kyseisen päivän päivämäärä muodossa vuosiluku, kuukausi ja päivä, esim. (20151007). Lomake lähetetään asiakastukeen otsikolla Scanning Feedback Form Manual. 

Feedback raportti on tarkoitus lähettää asiakastukeen joko viikoittain tai kuukausittain.