Deleting contracts in Matching Admin


Trying to delete contract and getting an error message below.


Invoices are associated with this contract and it cannot be removed.


Do the following steps:

  1. Set contract status to disable
  2. Delete matched rows from the list on schedule & coding tab
  3. Remove contract from categories (open the category -> find active contracts in this category -> delete the contract from the list)
  4. Then you can delete the contract permanently

 

**************************************************

Suomeksi:

Sopimuksen poistaminen Matching Adminissa

 

Sopimusta poistettaessa ohjelma antaa virheen:

 

Tähän sopimukseen liittyy laskuja, eikä sitä voi poistaa.

 

Tee seuraavat asiat:

  1. Aseta sopimuksen tila epäaktiiviseksi
  2. Poista täsmäytetyt rivit aikataulu & tiliöinti -välilehdeltä
  3. Poista lasku kategorialta (avaa kategoria -> etsi tähän kategoriaan kuuluvat sopimukset -> poista lasku kyseiseltä listalta)
  4. Sitten voit poistaa laskun lopullisesti